I-2019-009 Borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de Paistage

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.