I-2019-006 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat