P006-2018 Procés selectiu per a la provisió d'un lloc de caporal de sala d'adscripció provisional per lliure designació