2019-004 Procés selectiu per cobrir una plaça d'agent de la policia local per la modalitat de concurs-oposició lliure

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat