2019-009 i 2020-011 Procés selectiu per proveir dues places de subaltern, destinades a cobrir dos llocs d'ordenança, mitjançant el sistema de concurs oposició

El termini de presentació d'instàncies encara no està obert