I-2018-012 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de professors del CFPAM

El període de presentació d'instàncies serà del 12 al 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos