I-2018-009 Procés selectiu per a la creació de nou borses de personal d'oficis: electricista, fuster, jardiner, lampista, mecànic-manyà, mantenidor d'esports, paleta, pintor i polivalent

El període de presentació d'instàncies serà del 12 al 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos