Front comú per frenar el coronavirus

Última revisió 12-03-2020 07:50
11/03/2020

L’Ajuntament del Masnou ha pres un seguit de mesures emmarcades en les accions preventives que s’estan adoptant a Catalunya per contenir el coronavirus (Sars-Cov-2). Les restriccions afecten majoritàriament la comunitat educativa, el sector sanitari i el col·lectiu de la gent gran.

En primer lloc, seguint les recomanacions que ha fet el Departament d’Educació de la Generalitat, en què demana suspendre qualsevol activitat no lectiva o curricular que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament, han quedat suspeses les jornades In (forma’t) d'orientació d'educació postobligatòria del Masnou, previstes per als dies 13 i 14 de març a Ca n’Humet. 

Pel que fa al col·lectiu més vulnerable a la malaltia, als casals de gent gran del municipi s’han prohibit tots aquells actes i activitats que impliquin la manipulació d’aliments i, a més, s’han suspès les sortides que aquest col·lectiu realitza fora del Masnou.

Amb l’objectiu de contenir la propagació del virus, també s’han suspès tots aquells actes organitzats tant des de l’Ajuntament com des d’entitats o col·lectius que incloguin qualsevol tipus de manipulació alimentària: el “Tasta el Masnou”, amb degustació de productes locals (14 de març), i l’Esmorzar taller per viure en plenitud, adreçat a dones (18 de març), han quedat anul·lats. Paral·lelament, en equipaments com el Mercat Municipal, s’hi preveu un reforç informatiu sobre les mesures bàsiques d’higiene per prevenir qualsevol toxiinfecció alimentària a l’hora de manipular aliments. 

Finalment, seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat, també han quedat suspesos els actes en què hi havia prevista la participació de personal sanitari, com és el cas de la fira de conscienciació sobre l’autisme de l’associació Tea Asperger Maresme (28 de març), en aquest cas cancel·lat per la pròpia organització.

Els protocols municipals per fer front al coronavirus també s'han començat a aplicar als treballadors i treballadores municipals, que aquest matí han rebut un seguit de recomanacions en referència al Sars-Cov-2. Se’ls facilitaven mesures de prevenció que tindran vigència fins al 20 de març de 2020, subjectes a actualització a mesura que es facin públiques noves instruccions per part de les autoritats sanitàries o instàncies superiors.

Es tracta d'una situació emergent i de ràpida evolució. A Catalunya, se segueix en fase de contenció del coronavirus, però no es descarten mesures més estrictes.

Prevenir el virus

Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

  • Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
  • Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
  • Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

 

A l’Estat espanyol, no s’han de prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments per evitar aquest virus.

Més informació de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

Les restriccions afecten majoritàriament la comunitat educativa, el sector sanitari i el col·lectiu de la gent gran.
Les restriccions afecten majoritàriament la comunitat educativa, el sector sanitari i el col·lectiu de la gent gran.