El Consell Escolar presenta l'anàlisi sobre coeducació

Última revisió 11-06-2020 09:58
10/06/2020

La reunió de la comunitat educativa va tractar altres temes, com l'inici del proper curs 

El Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM) es va reunir ahir a la tarda a través d’una videoconferència. És l’òrgan sectorial de participació de la comunitat educativa local. Es reuneix de manera periòdica, si bé aquesta ha estat la primera sessió telemàtica, a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Van participar-hi vint-i-dues persones, com a representants dels equips directius, el professorat, l’alumnat i les AMPA dels centres educatius i dels grups polítics de l’Ajuntament. S’hi comptaven també l’alcalde i president del CEMM, Jaume Oliveras; la regidora d’Educació i tercera tinenta d’Alcaldia, Cristina Ramos, i personal municipal.

Durant els torns oberts de paraula es va tractar l’inici del curs escolar, el proper setembre. Es van expressar inquietuds respecte als espais necessaris perquè l’alumnat i el professorat pugui mantenir la distància física. En aquest sentit, també es van plantejar dubtes sobre si caldrà adaptar els tallers d’estudi assistit, en què habitualment participaven alumnes de centres diferents. També es van posar sobre la taula les necessitats de suport emocional que pot presentar l’alumnat i la posada en marxa del Servei d’Intervenció Socioeducativa, aprovat al Ple Municipal.

A banda, va haver-hi un especial interès per les activitats i els casals d’estiu que s’ofereixen a infants i joves.Finalment, els equips directius i els representants de l’Ajuntament es van citar per a una nova reunió abans que finalitzi aquest curs per tal de coordinar-se de cara al vinent, amb l’objectiu d’enllestir diferents plans de contingència per fer front a un eventual rebrot de la pandèmia.

Igualtat

La regidora d’Educació va ser l’encarregada d’exposar una bona part dels punts de l’ordre del dia. Un dels més rellevants va ser la presentació de la prospecció sobre la coeducació que s’ha dut a terme els darrers mesos a les escoles bressol, centres de primària i instituts del Masnou. Aquest estudi ha estat un dels primers passos del pla per implantar aquest model educatiu al Masnou, de forma transversal i coordinada amb tota la comunitat educativa del municipi, tal com es va explicar a la presentació del curs 2019-2020. La coeducació vol combatre els estereotips de gènere en l’educació d’infants i joves per tal d’assolir la igualtat real i efectiva de totes les persones, independentment de la seva identitat de gènere i orientació sexual.

La prospecció fa una diagnosi de l’estat de la coeducació en cadascuna de les etapes (escoles bressol, escoles d’educació primària i instituts), i analitza les fortaleses, oportunitats, necessitats, reptes, debilitats i obstacles. Acaba recomanant diverses línies per treballar aspectes com l’educació sexual, els rols i estereotips de gènere, la diversitat afectiva i sexual... També exposa les demandes dels centres educatius, com el fet de compartir experiències positives i implantar actuacions comunes. Un cop feta la diagnosi, es pot passar a la següent fase: debatre i posar en pràctica accions concretes, comptant amb la participació de les AMPA i les AFA i de grups impulsors d’aquest projecte, com la Coordinadora de les Comissions de Gènere de les AFA.

En consonància amb els objectius que persegueix el pla per implantar la coeducació, el Consell Escolar va exposar també la iniciativa “Reimagina’t”, convidant els centres educatius a participar-hi. Es tracta d’un projecte de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació que impulsa la creació i la difusió de vídeos amb una mirada positiva cap a les diversitats de gènere i afectives-sexuals, realitzats per joves i adreçats al públic jove.

Curs 2020-2021

Més enllà de les incerteses que afronta la comunitat educativa quant a la represa de les classes presencials de forma segura tot i la pandèmia de la COVID-19, el Consell Escolar va aprovar els dies de lliure disposició dels centres educatius del Masnou. Seran el 30 d’octubre del 2020, el 7 de desembre del 2020, el 15 de febrer del 2021 i el 30 d’abril del 2021, sempre que la Generalitat de Catalunya no publiqui un calendari o alguna ordre que invalidi aquesta decisió (s'està en espera que emeti la normativa corresponent per al curs vinent).

A més, Cristina Ramos va informar la resta de membres del Consell Escolar sobre els processos de preinscripció en diversos ensenyaments, que s’estan desenvolupant en les circumstàncies excepcionals que es deriven de l’estat d’alarma. En total, els centres educatius han rebut 198 sol·licituds de preinscripció per a P3 i 143 per a 1r d’ESO (als quals cal afegir l’alumnat de 6è de primària que confirma la continuïtat als centres concertats i que no han de fer la preinscripció). A més, va informar sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals i a l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM). També va abordar el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021 del Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM), destacant que el període per rebre sol·licituds va del 15 al 30 de juny.

Més assumptes

Entre la resta de temes que s’hi van tractar, hi ha el Pla de reactivació social i econòmica aprovat per l’Ajuntament del Masnou per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19. També es va informar sobre la propera elaboració del Pla educatiu ?'que es posarà en marxa amb la diagnosi que la Diputació de Barcelona preveu iniciar al setembre?', i l’adhesió del Masnou a l’Aliança Educació 360 de la Diputació de Barcelona.

Il·lustració sobre educació igualitària. Autor: Stux. Extreta de Pixabay.
Il·lustració sobre educació igualitària. Autor: Stux. Extreta de Pixabay.