En marxa la remodelació dels jardins de Lluís Companys

Última revisió 01-04-2019 07:57
29/03/2019

Aquesta setmana han començat les obres de remodelació dels jardins de Lluís Companys, al Masnou Alt. És previst que els treballs durin cinc mesos. La inversió que hi dedica l’Ajuntament té un import de 196.872,96 euros (IVA inclòs).

L’actuació comportarà una renovació i millora notables d’aquesta zona verda, que té una superfície superior als 5.000 metres quadrats. El projecte persegueix dos objectius bàsics: solucionar els problemes causats per l’erosió de l’aigua de la pluja –escorrenties– i fer accessibles tots els espais dels jardins per a les persones amb mobilitat reduïda.

S’aprofiten aquests objectius bàsics per remodelar notablement el parc. La solució adoptada és la segmentació dels jardins en quatre terrasses o plataformes. Dues d’aquestes ja existeixen; les altres dues, es crearan de nou. Totes estaran connectades entre si i amb els carrers adjacents tant per rampes com per escales. Continuant amb el capítol de la millora de l’accessibilitat, destaca la creació d’un nou accés als jardins, a peu pla, des de l’avinguda de Joan XXIII.

A banda d’aquestes mesures, es reforçarà la protecció contra l’erosió i la millora de l’accessibilitat amb elements complementaris, com la creació de nous murets o l’ampliació dels existents, així com la implantació de nous paviments de materials diversos per reforçar l’estabilitat del sòl, l’accessibilitat i el disseny d’itineraris i espais.

Es farà també una millora general de l’enllumenat públic dels jardins. A més de la instal·lació de tres nous fanals, d’una nova línia de balises i de nous punts de llum per realçar els elements patrimonials –el monòlit d’homenatge a Lluís Companys i la caseta de vinya–, també es renovaran bona part de les làmpades existents. Alhora, es faran noves connexions amb el clavegueram per millorar el drenatge de les aigües pluvials.

El projecte preveu mantenir, tant com sigui possible, l’estructura vegetal del parc, tant pel que fa a l’arbrat com als nuclis arbustius, si bé es modificaran les zones de parterre de gespa. De fet, és probable que es plantin nous arbres per completar els existents i si s’acaba considerant adient.

Tot i que s’ha descartat fer-ho en aquesta primera fase, la memòria de la remodelació dels jardins inclou la instal·lació d’una nova guingueta amb servei de bar o quiosc, lavabos accessibles, una nova pèrgola i un umbracle. L’Ajuntament estudiarà si instal·lar-la un cop finalitzi la fase actual.