Consell de la VilaEl Consell de la Vila és el màxim òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, on representants de la ciutadania i de l'Ajuntament debaten sobre assumptes locals.

Té l'objectiu de liderar processos de reflexió, coordinació i consens en temes que afecten a la qualitat de vida de la ciutadania masnovina, a través de la informació, l'estudi, el debat i l'assessorament, tot acompanyant i contrastant l’acció de govern. 

Els veïns i veïnes empadronades al Masnou poden sol·licitar la inclusió de punts a l'ordre del dia, a més de les persones que hi formen part com a representants de la ciutadania (a títol individual o en nom d'entitats).

Es reuneix dues vegades a l'any en sessió ordinària, si bé poden convocar-se'n d'extraordinàries. Són sessions públiques; tothom pot assistir-hi.

Es poden llegir més detalls sobre aquest òrgan al següent document:

Qui en forma part?

A més de càrrecs electes i persones delegades des d'altres òrgans de participació locals, el Consell de la Vila compta amb membres que representen la ciutadania: 

  • Fins a cinc persones representants d’associacions veïnals del municipi inscrites al Registre d’Entitats Municipals (REM).
  • Fins a cinc persones representants d’altres entitats municipals inscrites al Registre d’Entitats Municipals (REM).
  • Fins a cinc persones representants de la ciutadania a títol individual, amb segmentacions per franges d’edat (s'escullen per sorteig públic entre les persones que s'hi inscriuen).

Sorteig per escollir els representants a títol individual

Per participar-hi com a ciutadà o ciutadana, a títol individual, cal inscriure's per participar al sorteig públic.

Entre totes les persones participants s’escollirà per sorteig una persona per cada franja d’edat.

Més informació

Es pot demanar més informació sobre el Consell de la Vila a participaciociutadana@elmasnou.cat