En marxa les obres per reparar trams malmesos del passeig Marítim

Última revisió 18-09-2018 15:23
18/09/2018

Ja estan en marxa les obres de reparació de diversos trams del passeig Marítim malmesos pels temporals.  Els treballs els duu a terme la Demarcació de Costes a Catalunya, òrgan del Ministeri per a la Transició Ecològica, que és qui té les competències en aquest àmbit.

Les reparacions es duen a terme en diversos trams. S’arreglen esvorancs o enfonsaments del sòl i desperfectes en les esculleres.  Els treballs han començat en seccions del passeig adjacents a la platja d’Ocata. Per exemple, a l’alçada del carrer de Brasil, hi ha un dels segments malmesos de més longitud, d’uns 35 metres. S’hi repara l’escullera, s’hi col·loca material protector, es reomple l’esvoranc i es compacta el ferm, que és de sauló.

Es calcula que els treballs al sector d’Ocata s’allargaran uns deu dies. Un cop finalitzats, les reparacions es faran en trams adjacents a la platja del Masnou. La particularitat en aquest sector és que el paviment del passeig Marítim està format per panots, que també es reposaran allà on el sòl s’havia enfonsat.

Al subsòl del passeig Marítim hi ha instal·lades les xarxes de subministrament d’aigua i electricitat (enllumenat públic) que donen servei al mateix passeig i les platges. No es preveu que hi hagi cap tall, però no es pot descartar que els mateixos treballs causin alguna incidència.