Consell de la Vila per presentar el pressupost 2019

Última revisió 11-02-2019 08:12
08/02/2019

Es convoca de forma extraordinària el dilluns 18 de febrer, a les 19 h, a Can Malet

L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, convoca de forma extraordinària i urgent el Consell de la Vila, un dels òrgans de participació ciutadana del municipi. Se celebrarà el dilluns 18 de febrer a la segona planta de Can Malet (carrer de Sant Felip, 2). La primera convocatòria és a les 19 h. La segona, a les 19.15 h.

Entre els punts de l’ordre del dia, destaca la presentació de la proposta de pressupost municipal per a l’exercici 2019, que l’Equip de Govern vol sotmetre a votació al proper Ple municipal, el del mes de febrer.

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificació de la urgència per part del Ple.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de sessió del 26 de novembre del 2018.

3. Presentació del pressupost municipal per a l’any 2019.

4. Aprovació, si escau, del document de criteris de funcionament dels pressupostos participatius 2020-2023.

5. Altres informacions.

6. Torn obert de precs i preguntes.
 

El Consell de la Vila

El Consell de la Vila es va constituir a principis de l'any 2016 amb l'objectiu que les persones representants de la ciutadania i dels grups municipals poguessin debatre sobre assumptes públics de la vila, ja siguin estratègics, econòmics, socials, culturals o vinculats a la sostenibilitat.

Està format per representants de cinc associacions veïnals i de cinc entitats no veïnals i per les cinc persones a títol individual que es van escollir per sorteig el 22 de maig del 2018, per substituir les que havien estat nomenades anteriorment. A més, en són membres: un representant de cadascun dels grups polítics amb presència al consistori però que no sigui regidor o regidora, una persona que representi cadascun dels òrgans de participació del municipi però que no sigui regidor o regidora, i fins a cinc persones expertes en algun àmbit de competència municipal.

Consell de la Vila del Masnou del 24 de maig del 2018.
Consell de la Vila del Masnou del 24 de maig del 2018.