Es constitueix el Consell de Benestar Social del mandat 2019-2023

Última revisió 15-11-2019 14:47
15/11/2019

Aquesta setmana s’ha constituït el Consell Municipal de Benestar Social per al període 2019-2023, amb les renovacions que comporta l’inici de l’actual mandat.

Es tracta d’un òrgan col·legiat de participació comunitària amb funcions d’assessorament, consulta i proposta en tots aquells temes relacionats amb els serveis socials. Està constituït per un regidor o regidora de cada grup polític del Ple (sis en total), representants dels usuaris i usuàries dels Serveis Socials municipals,  d’associacions i entitats socials locals, d’empreses i entitats que presten serveis socials vinculats a l’Ajuntament i de sindicats presents al Masnou. També en formen part personal tècnic municipal, de diverses àrees relacionades amb el benestar social. 

A més de nomenar els nous membres i designar la nova representant d’aquest òrgan al Consell de la Vila, a la sessió celebrada aquest dimecres, 13 de novembre, també es va informar sobre la posada en marxa de la Taula de salut comunitària, un espai de treball i coordinació entre l’Ajuntament, altres institucions i entitats del municipi.

 

 

 

Constitució del Consell de Benestar Social 2019-2023, el 13 de novembre del 2019.
Constitució del Consell de Benestar Social 2019-2023, el 13 de novembre del 2019.