Regidoria d'Hisenda

Les tasques principals de la Regidoria d'Hisenda se centren en els àmbits següents: pressupost i comptabilitat, i gestió d'ingressos i recaptació.

El pressupost municipal és l'instrument econòmic i financer i l'eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories de l'Ajuntament. La Regidoria d'Hisenda s'encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos. També es realitzen estudis de costos dels diferents serveis que presta l'Ajuntament.

Els ingressos es gestionen des de l'Oficina de Rendes, que s'encarrega també de l'elaboració de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com del manteniment i l'actualització dels padrons fiscals i de les liquidacions tributàries.

La Tresoreria municipal s'encarrega de la recaptació, tant en voluntària com en executiva.

Informació d'interès:

Calendari fiscal 2020

 

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Interventora municipal: Maria Teresa Fernández Hinojosa

Oficines

Oficina Municipal de RecaptacióCarrer de Roger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 17 48recaptacio@elmasnou.catHorari Matins, de 8.30 a 14 h
Seu de la Regidoria d'HisendaCarrer Roger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 17 00intervencio@elmasnou.cat

Informació relacionada