I-2018-011 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal de neteja

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat