I-2018-010 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operaris de brigada

El període de presentació d'instàncies ha finalitzat