Bases generals dels processos selectius per a l'accés a places vacants incorporades a les ofertes públiques d'ocupació de 2018, 2019 I 2020 conforme la taxa addicional establerta a la Lei de pressupostos generals de l'estat 2018