Ordenances Fiscals

 

Us podeu descarregar: Document global de les ordenances fiscals.

Ordenances generals

Ordenances fiscals reguladores dels impostos

Ordenances fiscals reguladores de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives

Ordenances fiscals reguladores de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal

Ordenances fiscals reguladores dels preus públics

Ordenances reguladores de tarifes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-05-2019 11:40