I-2019-003 Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de paisatge

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat.