Última fase de la reordenació dels horts urbans propers al parc Vallmora

Última revisió 19-07-2019 15:40
19/07/2019

La remodelació d’aquests horts urbans s’ha dividit en dues fases. La primera es va executar a final de 2018 i va consistir en la neteja i desbrossada a la zona, la instal·lació d’una xarxa per al reg de les parcel·les, amb la consolidació d’alguns murs i terraplens que tenien perill de caiguda, i en la instal·lació del cablejat elèctric per a una futura il·luminació.

El proper més de setembre és previst que s’iniciï la segona fase de les obres per continuar, en primer lloc, amb les tasques de neteja i desbrossada selectives iniciades a la primera fase i emmagatzemar-les per la seva posterior reutilització, seguint amb la idea de conservar i aprofitar les auto-construccions preexistents.

La consolidació de la distribució de les bosses d’horts i els seus límits també serà una de les actuacions d’aquesta fase. Es farà a través de la redefinició i conservació de la traça dels camins preexistents, així com intervenint en la topografia existent, reforçant la formació de bancals iniciada pels hortolans, formant-ne de nous i substituint aquells elements constructius que calgui per al seu correcte manteniment.

La millora del sistema de barraques -consolidant algunes de les existents-, és també una de les actuacions que es preveuen iniciar a partir de setembre.

Finalment, el projecte també inclou la instal·lació del sistema d’il·luminació vinculat al sistema de vials i d’accés al recinte dels horts, amb l’objectiu d’aportar un nivell d’il·luminació suficient que garanteixi als usuaris passar-hi amb un òptim confort.

Les obres, a càrrec de l’empresa COYNSA 2000, SL, tindran una durada prevista de tres mesos.

Nous passos de vianants

A més, per tal de millorar els accessos al parc Vallmora, s’ha aprovat el projecte per crear 9 passos de vianants nous a carrers limítrofs amb aquesta zona verda. Seran singulars, ja que seran també una expressió d’art urbà. Inclouran colors i reinterpretacions gràfiques d’elements de la natura que es troben al parc. També comptaran amb frases inspiradores i optimistes.

Vista parcial del parc de Vallmora.
Vista parcial del parc de Vallmora.