Comunicat de l'Equip de Govern referent a la compravenda d'un immoble al carrer de Roger de Flor, 33, al municipi

Última revisió 07-09-2018 14:17
06/06/2017

El passat diumenge 4 de juny el diari el Periódico va publicar una notícia referent a la venda d’un edifici de 31 habitatges al carrer Roger de Flor número 33, per part de Solvia (empresa immobiliària del Banc Sabadell) a Kasun Real State SL. L’escrit donava a entendre que els veïns i veïnes que actualment viuen a l’edifici en règim de lloguer podien perdre l’ habitatge i que es troben una situació per a ells angoixant. Per això l’Ajuntament del Masnou vol afegir informació sobre la situació, que en aquests moments s’està avaluant per part dels tècnics municipals. Des de Govern s’informa que:

  • Dels contractes d’arrendament vigents a l’immoble, hi ha dos tipus de contractes: uns en règim temporal (al voltant de 9), i uns altres indefinits.
  • El nou propietari se subroga en les mateixes condicions que tenia l’anterior propietari, tant pel què respecta als drets com a les obligacions.
  • En base a les dades que disposa l’Ajuntament, el dret de tanteig i retracte no és aplicable en aquest cas perquè no es tracta d’un procés d’execució hipotecària ni d’una compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, que segons el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, article 2, donaria el dret de tanteig i retracte per part de la Generalitat.
  • Els veïns i veïnes de l’edifici van enviar una carta a l’Ajuntament el passat 25 de maig, i des d’aleshores s’està analitzant a nivell jurídic i social per part dels tècnics municipals.
  • El passat dia 31 de maig, l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament del Masnou va donar resposta a la carta dels veïns i veïnes aclarint que el Banc de Sabadell no havia ofert en cap moment la compra de l’immoble a l’Ajuntament. Alhora recordava als llogaters de l’immoble els recursos que tenien al seu abast a través de l’Ajuntament: servei d’orientació jurídica, ajuts de lloguer, el registre de sol·licitants d’habitatge protegit i, per últim, els serveis socials.
  • L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el regidor d’Habitatge, Jordi Matas, han rebut avui dimarts 6 de juny els representants dels veïns i veïnes de l’immoble a l’edifici consistorial
  • L’Ajuntament ha decidit mantenir contacte permanent amb els llogaters. Alhora els ha ofert suport legal i de mediació per treballar-ho conjuntament
  • L'Ajuntament continua treballant les polítiques d'habitatge que permetin impulsar projectes de lloguer assequible: s'estan emprenent accions per a la creació de dues promocions al municipi destinades al lloguer i la venda assequible de caràcter públic, una ubicada a l'illa Centre i, l'altra, a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
  • Recentment la Generalitat ha anunciat que preveu la construcció d'habitatge protegit per a gent gran al Masnou. En concret, es tracta d'unes vivendes que s'ubicaran a l'Avinguda de Joan XXIII (cantonada av. de Guilleries).