Sorea informarà els seus usuaris i usuàries que tenen dret a revisar i, si escau, reclamar, les factures del tercer trimestre del 2020

Última revisió 20-10-2020 08:05
19/10/2020

A petició de l’Ajuntament, Sorea adreçarà un escrit a totes les llars del Masnou que hagin rebut una factura del tercer trimestre amb un import superior al del mateix període de l'any passat, per informar-les que tenen dret a presentar una reclamació. L’error en l'estimació del consum s’atribueix a l'estat d'alarma, quan la companyia d’aigües no va poder accedir a alguns dels comptadors per realitzar les lectures i va fer un càlcul estimat per a la factura del segon trimestre que tenia en compte el mateix període del 2019.

Inicialment, malgrat que la causa que va originar aquest excés no era imputable a les persones usuàries, se’ls traslladava la càrrega de comunicar els desequilibris en la facturació. En tenir-ne coneixement, l’Ajuntament, a través d’un escrit de l’alcalde i reunions entre la regidora de Medi Ambient i el responsable de l’OMIC amb l’empresa concessionària, va reclamar la revisió d’ofici de la facturació del tercer trimestre del 2020 en relació amb la de l'any 2019, així com la correcció d'errades i el retorn immediat dels diners facturats de més, en els casos que correspongués. Finalment, la companyia s’ha compromès a informar del dret de revisió i reclamació a les persones abonades que es trobin afectades per aquest fet.  

Relació dels fets

A principis de setembre, la concessionària del subministrament d’aigua al municipi va fer públic un comunicat en relació amb la revisió de les reclamacions sobre la facturació de l'aigua durant l'estat d'alarma, que havia impedit fer la lectura del consum d'aigua d'un gran nombre de comptadors. En aquest escrit hi indicaven que si les persones usuàries consideraven que les estimacions de consum dels seus contractes no eren ajustades a la realitat podien sol·licitar una revisió de les factures de manera personalitzada.

En tenir-ne coneixement, des de l'Ajuntament del Masnou es va oferir a la ciutadania assessorament a través de l'Oficina Municipal d'Informació sobre Consum (OMIC) i, arran de les reclamacions que van anar arribant a aquest servei, s’evidenciava que en la lectura estimada realitzada per Sorea de les persones que reclamaven existia una desproporció en el consum aplicat en el segon i tercer trimestre de 2020, respecte al 2019, i perjudicis a conseqüència de la tarificació per trams de consum (com més consum, l’aigua es cobra més cara). Per part de la companyia, en aquests casos s’ha corregit la situació amb una refacturació a favor de la persona consumidora després de la reclamació.

L'error en l'estimació del consum s'atribueix a l'estat d'alarma, quan la companyia d'aigües no va poder accedir a alguns dels comptadors per realitzar les lectures i va fer un càlcul estimat.
L'error en l'estimació del consum s'atribueix a l'estat d'alarma, quan la companyia d'aigües no va poder accedir a alguns dels comptadors per realitzar les lectures i va fer un càlcul estimat.