Signat un conveni amb l'Institut Mediterrània per a la utilització de les instal·lacions esportives del centre

Última revisió 07-10-2019 08:41
04/10/2019

Divendres, 4 d’octubre, l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i la directora de l’Institut Mediterrània, Glòria Mas, han signat una conveni per a la utilització de les instal·lacions esportives del centre educatiu. El regidor d'Esports, Ricard Plana, també ha assistit a l'acte de signatura.

L’acord té per objecte la regulació de les condicions de cessió d’ús de les instal·lacions de l’edifici de l’Institut Mediterrània, propietat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament. En concret de les pistes esportives, el gimnàs i els vestidors.

El conveni estableix que, per a l’any 2019, les entitats beneficiàries designades per l’Ajuntament que utilitzaran aquests espais són el Club de Patinatge El Masnou i el Club de Voleibol El Masnou. També, que hi ha unes prioritats d’utilització (tenen prioritat les activitats escolars i extraescolars del mateix centre) i uns horaris concrets de realització de les activitats. Alhora, estableix una compensació econòmica al centre per totes les despeses derivades de la utilització dels espais, com el consum dels llums de la pista poliesportiva, els fluorescents del gimnàs o la calefacció. L’informe estimatiu assenyala un import de despesa anual d’aproximadament 590 euros.

L’Ajuntament i l’Institut Mediterrània ja havien subscrit amb anterioritat pactes de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions esportives de l’Institut Mediterrània per tal d’afavorir la pràctica esportiva juvenil. La manca d’espais per desenvolupar la pràctica esportiva d’activitats requereix espais convencionals com els d’aquest equipament educatiu per tal que entitats d'àmbit esportiu del poble puguin realitzar la seva activitat de forma regular.

 

Moment de la signatura del conveni
Moment de la signatura del conveni