Obres de millora de la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Mandri

Última revisió 01-10-2019 08:18
26/09/2019

Dilluns vinent, 30 de setembre, és previst que comencin les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable de l’espai comú dels blocs d’habitatges que hi ha entre els carrers dels Ametllers i de Can Mandri, al Masnou Alt.

La millora de la xarxa persegueix dos objectius: disminuir les pèrdues i augmentar la pressió en aquesta zona, on s’ha detectat una manca de pressió. A més de la instal·lació de noves canonades, es realitzaran les corresponents connexions als diferents ramals de la xarxa. També es preveu substituir les escomeses i instal·lar noves vàlvules per gestionar la sectorització. Així, es minimitzarà l’afectació dels usuaris del servei de l’aigua en cas d’haver de realitzar tasques de manteniment o de reparació.

La renovació de la xarxa d’abastament es durà a terme amb la instal·lació de noves canonades de fosa dúctil i polietilè d’alta densitat, ens substitució o anul·lació dels actuals tubs de fibrociment, fosa dúctil i polietilè. Els carrers afectats per aquesta actuació seran els dels Ametllers, Can Mandri i Montserrat Roig i, durant l’obra, s’instal·laran cinc noves vàlvules de seccionament i es renovaran sis escomeses.

Aquesta obra, com la ja executada al barri de Santa Madrona, forma part de les programades al Pla director d’abastament del municipi, que es duu a terme en compliment de diversos acords del Ple municipal. També estan vinculades al conveni signat el desembre del 2017 entre l’Ajuntament i SOREA, l’empresa gestora del servei. Així, és SOREA qui executarà les obres a Can Mandri, per valor de gairebé 50.000 euros (IVA inclòs), finançades amb el fons de reversió, que és la reserva de diners que l’empresa ha de destinar a inversions, tal com preveu la concessió d’aquest servei públic.

 Aquesta obra, com la ja executada al barri de Santa Madrona, forma part de les programades al Pla director d'abastament del municipi
Aquesta obra, com la ja executada al barri de Santa Madrona, forma part de les programades al Pla director d'abastament del municipi