En marxa un nou servei de suport per a les famílies amb infants i adolescents

Última revisió 26-10-2020 08:44
23/10/2020

Garantir a tots els infants i els adolescents un nivell bàsic de benestar és una de les raons de ser dels serveis socials municipals. Des d’aquest mes d’octubre, l’Ajuntament del Masnou compta amb un nou servei d’intervenció socioeducativa. A més del que ja s’oferia fins ara (el Centre Obert), s’ha estrenat un nou recurs: el Servei d’Intervenció i d’Acompanyament a Famílies (SIAF), que, de moment, ja dona servei a prop d’una desena de famílies.

El SIAF forma part dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (SIS) del Masnou, aprovats al Ple del mes d’abril. Són recursos enfocats a assegurar que els progenitors o les persones que tenen la tutela o la guarda dels infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los un desenvolupament integral adequat. En aquest sentit, aquesta nova eina reforça la capacitat de les famílies per cuidar i protegir, tot facilitant els recursos i suports necessaris per apoderar-les i que prenguin consciència de les seves capacitats. Les famílies usuàries són derivades directament des dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

La família al centre

A diferència d’altres recursos, la intervenció del SIAF se centra en els infants i adolescents (de 0 a 17 anys) en situació de risc, però, sobretot, en les seves famílies. Es tracta de capacitar-les en les seves competències parentals, reforçar les xarxes de suport social i familiar, així com oferir-los un tractament adequat per a l’abordatge de les crisis familiars i els conflictes. Alhora, té per objectiu restaurar les disfuncionalitats familiars que han motivat la derivació de l’infant al servei i que incideixen o poden incidir en el desenvolupament del menor. A més, el SIAF compta amb una línia específica per a la franja d’edat de 16 i 17 anys que se centra en els aspectes socioeducatius.

Les característiques d’aquest nou servei permeten realitzar una intervenció molt més específica (la freqüència d’intervencions amb cada família és d’un mínim de tres per setmana) per tal que hi hagi un acompanyament de proximitat que permeti generar un canvi sòlid a curt termini.

 

Serveis d’intervenció socioeducatius del municipi

Aquest nou recurs, que es presta amb personal del mateix Ajuntament, compleix un dels compromisos de l’actual Pla d’actuació municipal (PAM) per oferir més i millors respostes a les situacions d'exclusió social que afecten infants i adolescents i les seves famílies, i treballar des de la perspectiva de la prevenció per evitar aquestes situacions.

Fins ara, l’Ajuntament només comptava amb el Centre Obert, un servei d’atenció diürna per a nois i noies de 4 a 15 anys que es presta través de l'empresa pública Sumar, de la qual l’Ajuntament en forma part. Com a proper objectiu, es treballa per ampliar-lo, per donar cobertura a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

 

El Servei d'Intervenció i d'Acompanyament a Famílies (SIAF) ja dona servei a prop d'una desena de famílies.
El Servei d'Intervenció i d'Acompanyament a Famílies (SIAF) ja dona servei a prop d'una desena de famílies.