Dues places vacants a l'escola bressol Sol Solet i dues a La Barqueta

Escola Bressol Municipal Sol Solet

Hi ha dues places vacants a l'Escola Bressol Municipal Sol Solet, una del grup de 0-1 anys (nascuts al 2020) i, l’altra, del de 2-3 anys (nascuts al 2018). Les famílies interessades a ocupar aquesta plaça poden presentar una sol·licitud de matrícula viva, i la documentació necessària per formalitzar-la, els dies 15, 16 i 19 d’octubre.

La sol·licitud es farà de manera telemàtica, enviant tota la documentació al correu solsolet@elmasnou.cat. Fora d’aquest termini, les sol·licituds de matrícula viva no seran admeses.

El dia 20 d’octubre, a les 10 h, tindrà lloc un sorteig públic, entre les sol·licituds de matrícula viva que s’hagin presentat dins del termini indicat, per assignar la plaça vacant. El sorteig públic per assignar la plaça tindrà lloc a la mateixa escola bressol.

Escola Bressol Municipal La Barqueta

Hi ha una dues vacants a l’Escola Bressol Municipal La Barqueta, en el grup de 1-2 anys (nascuts al 2019).

Les famílies interessades a ocupar aquesta plaça poden presentar una sol·licitud de matrícula viva , i la documentació necessària per formalitzar-la , els dies 19,20 i 21 d’octubre de manera telemàtica enviant tota la documentació al correu labarqueta@elmasnou.cat, abans de les 17 h del dia 21 d’octubre. Fora d’aquest termini, les sol·licituds de matrícula viva no seran admeses.

El dia 22 d’octubre, a les 17 h, tindrà lloc un sorteig públic entre les sol·licituds de matrícula viva que s’hagin presentat dins del termini indicat, per assignar la plaça vacant.

Tràmit per a ambdós casos: matrícula viva 

La matrícula viva és el tràmit necessari per sol·licitar una plaça vacant durant el curs escolar. No està subjecte a baremació, i en el primer cicle de l’educació infantil, només s’atén en el marc de les vacants disponibles.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula viva:

  • Model normalitzat de sol·licitud de matrícula viva.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa.
15/10/2020
Fins el 21/10/2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-12-2020 08:47