Avís específic per a tràmits tributaris

La suspensió de terminis no és d’aplicació a l’àmbit tributari, segons l’apartat sisè de la disposició addicional tercera del RDL 463/2020, en la redacció donada pel RDL 465/2020. Per tant, no afecta els terminis per a la presentació de declaracions ni autoliquidacions tributàries, ni afecta en conseqüència a la prescripció ni a la caducitat en aquest àmbit.

Per tant, es poden seguir presentant a l’Ajuntament les declaracions i autoliquidacions tributàries de manera telemàtica mitjançant la instància genèrica.

01/04/2020
Fins el 30/05/2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-04-2020 09:18