Signats nous convenis amb entitats de l'àmbit de salut pública

Última revisió 10-05-2019 08:16
09/05/2019

El dijous 9 de maig, l'Ajuntament va signar quatre convenis amb entitats que rebran un ajut municipal per poder dur a terme la seva activitat durant aquest any 2019, emmarcades dins l’àrea de salut pública. Concretament, s'han signat convenis amb la Fundació Molí d’en Puigvert, l’Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou (DISMA), la Fundació Privada El Maresme pro Persones amb Disminució Psíquica, i l’Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques del Masnou (Afibromare). En total, els convenis signats ascendeixen a 16.000 euros. L’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor de Salut Pública, Albert Alfaro, han actuat com a representats del consistori. Hi han assistit també els presidents i presidentes de les entitats.

El conveni amb l’entitat DISMA (5.000 euros) es destinarà a activitats en matèria d'atenció i integració de persones amb disminució psíquica i suport a les seves famílies, així com a la cessió d’ús d’uns locals per tal que l’Associació pugui dur a terme la seva activitat. En el cas d’Afibromare (2.000 euros), té com a objectiu realitzar activitats en matèria d'acceptació de les persones afectades de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i malalties reumàtiques i del dolor, així com donar suport a les persones afectades. Respecte a la Fundació Molí d’en Puigvert (6.000 euros), es destinarà a l’atenció i inserció laboral i social de les persones amb trastorns de la salut mental severs al municipi, i en concret per a l’atenció de persones adultes derivades des del Centre de Salut Mental d’Adults i dels Serveis Socials de l’Ajuntament, i per a la realització de treball comunitari al Masnou. Finalment, el de la Fundació Privada El Maresme pro Persones amb Disminució Psíquica (3.000 euros) servirà per realitzar activitats d’atenció i integració social de les persones amb disminució psíquica al Masnou, i en concret, per a l’atenció d'adults i infants derivats des dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Masnou, i, com en el cas anterior, també per a la realització de treball comunitari al municipi. 

 
 

Moment de la signatura dels convenis
Moment de la signatura dels convenis