Renovada la infraestructura de subministrament d'aigua al barri de Santa Madrona

Última revisió 10-05-2019 08:10
09/05/2019

Dimecres, 8 de maig, van finalitzar les obres de millora d'una part de la infraestructura de subministrament d’aigua al barri de Santa Madrona. Després de fer les proves de pressió i desinfecció, es va donar aigua al barri a través de la nova canonada de transport (de fosa dúctil i polietilè d’alta densitat). 

La pressió que tindran els veïns serà la mateixa que fins ara. Hi haurà, però, molt més cabal. Així, quan hi hagi pics de consum, en haver-hi més cabal, la pressió es mantindrà estable a tota la zona. Abans d’aquesta intervenció, quan hi havia un alt consum, la pressió a les parts altes de Santa Madrona baixava considerablement.

Aquesta actuació, prevista al Pla director d’abastament del municipi, s’ha dut a terme en compliment de diversos acords del Ple municipal. També està vinculada al conveni signat el desembre del 2017 entre l’Ajuntament i SOREA, l’empresa gestora del servei. Així, és SOREA qui ha executat les obres, per valor de 224.325,71 euros (IVA inclòs), finançades amb el fons de reversió, que és la reserva de diners que l’empresa ha de destinar a inversions, tal com preveu la concessió d’aquest servei públic.

Notícies relacionades:

Dues obres en marxa per millorar la xarxa d'abastament d'aigua


 

La pressió que tindran els veïns serà la mateixa que fins ara. Hi haurà, però, molt més cabal.
La pressió que tindran els veïns serà la mateixa que fins ara. Hi haurà, però, molt més cabal.