Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Última revisió 11-01-2019 07:52
10/01/2019

Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament ha dut a terme actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi. En concret, en un tram de l’avinguda de Joan XXIII i als carrers de Frederic Bosch, Santa Rosa i Fra Juníper Serra. També s’ha renovat la lluminària que hi ha a l’accés del cementiri. El total de la reducció de la potència instal·lada arriba als 6 kilowatts hora.  

En concret, a l’avinguda de Joan XXIII, des del carrer de Navarra fins al de Vallromanes, s’han canviat les làmpades de 100 watts de vapor de sodi per unes de 70 watts de llum blanca. La substitució d’un total de 90 punts de llum representa un estalvi de consum de 2.700 watts hora.

Pel que fa al carrer de Frederic Bosch, l’actuació engloba 15 punts de llum. Les làmpades de vapor de sodi de 150 watts s’han substituït per unes de 100 watts de llum blanca, amb un estalvi de 750 watts hora de consum. La mateixa actuació s’ha dut a terme al carrer de Santa Rosa, que compta amb 5 punts de llum renovats que representen un estalvi de 250 watts hora. Finalment, al carrer de Fra Juniper Serra, els canvis als 25 punts de llum que s’estenen des del carrer de Josep Estrada fins al de Califòrnia representen un estalvi de 1.250 watts hora.

Quant a la lluminària que es troba a la porta d’accés al cementiri municipal, s’han substituït 4 llumeneres de 250 watts hora per unes de 30 watts de tecnologia LED. En aquest cas, l’estalvi és de 880 watts hora.

Aquestes actuacions tenen per objectiu una millora tant des del punt de vista ambiental com des del punt de vista econòmic. A més de reduir el consum d’energia en gairebé 6 kilowatts hora (en concret, 5.830 watts hora), han contribuït a millorar la il·luminació dels carrers on s’han canviat les bombetes, que són de llum blanca i emeten més lúmens, i, en conseqüència, generen la percepció que ha augmentat la il·luminació del carrer.
 

El total de la reducció de la potència instal·lada arriba als 6 KWh
El total de la reducció de la potència instal·lada arriba als 6 KWh