Impuls de la coeducació al municipi

Última revisió 05-11-2019 10:51
31/10/2019

El dimarts 29 d’octubre, a l’Escola Lluís Millet va tenir lloc una nova sessió del Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM), la primera del curs 2019-2020. Entre els temes que s’hi van tractar destaquen la presentació d’un pla de coeducació, les noves activitats que s’oferiran des del Museu Municipal i l’elecció dels representants del Consell de la Vila.

Durant aquest curs 2019-2020 s’ha encarregat, a la cooperativa l’Esberla, una prospecció per conèixer l’estat de la coeducació en els centres educatius del Masnou. A la trobada, aquesta cooperativa va presentar l’estudi que té per objectiu consolidar i impulsar la coeducació al poble. 

Tal com es va explicar, la prospecció es farà a tots els nivells: des de les dues escoles bressol de titularitat municipal fins als centres de primària i secundària (públics i concertats). Inclourà entrevistes als equips directius i, també,  grups de discussió amb les AFA/AMPA i els mestres. Aquesta prospecció finalitzarà amb una diagnosi de l’estat, les necessitats i els reptes de cadascun dels centres educatius, per tal de plantejar les línies estratègiques per a una intervenció d’un projecte de coeducació a llarg termini. 

Quant al projecte, es preveu iniciar-lo amb un any pilot (curs 2020-2021) en tres centres i en tres etapes escolars, i implicarà el treball conjunt de professorat, famílies i alumnat. La voluntat d’aquesta iniciativa és reforçar, conèixer i crear eines estables per a l’abordatge del sexisme, el masclisme i la LGBTIQfòbia als centres educatius, i la promoció de la igualtat, l’equitat i la diversitat. També, treballar comunitàriament la promoció d’unes relacions conscients, justes i lliures de violències. Durant aquest primer any de prova, s’identificarien les bones pràctiques així com les necessitats amb la intenció que el projecte romangui de manera permanent en el conjunt de la comunitat educativa del Masnou. 

Una gimcana i una escape room són les dues activitats que va presentar el Servei Educatiu del Museu Municipal de Nàutica del Masnou. A més, es va informar que, a partir del gener de 2020, es durà a terme una activitat didàctica en l’àmbit de les matemàtiques (per a l’alumnat d’infantil, primària i secundària) que es farà a l’interior del Museu i, també, al parc de Vallmora. A més, una de les altres iniciatives que es van valorar va ser una en què l’alumnat podria fer de guia del Museu.

A la sessió també es va nomenar la persona representant del CEMM en el Consell de la Vila: la directora de l’Escola Lluís Millet, Montse Real. La de l’Escola Bergantí, Elisenda Cassi, va ser nomenada suplent.

El CEMM és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal del Masnou. El Ple és presidit per l'alcalde i la regidora d'Ensenyament, que hi actua com a sotspresidenta. També en són membres els directors dels centres educatius, representants de les associacions de pares i mares (AMPA) i representants dels mestres i professors dels centres públics d'educació primària, de secundària i dels centres concertats, així com representants dels grups municipals del consistori.
 

Durant aquest curs 2019-2020 s'ha encarregat una prospecció per conèixer l'estat de la coeducació als centres educatius del Masnou
Durant aquest curs 2019-2020 s'ha encarregat una prospecció per conèixer l'estat de la coeducació als centres educatius del Masnou