Es posen els fonaments per al nou Pla local de joventut 

Última revisió 16-09-2020 08:52
15/09/2020

La Regidoria de Joventut es troba immersa en el procés de diagnosi per elaborar el nou Pla local de joventut del Masnou, que permetrà conèixer la realitat juvenil del municipi, avaluar les polítiques ja realitzades i reflexionar sobre les noves necessitats. Una enquesta en línia i diverses sessions amb els joves del poble seran el primer pas per conèixer de primera mà les inquietuds d’aquest col·lectiu del municipi.

Els dos grans àmbits que s’estan treballant durant la diagnosi són l’anàlisi de la realitat juvenil i el de les polítiques de joventut. Per analitzar la situació actual del jovent al municipi es treballarà a través de la metodologia de recollida de dades de caràcter quantitatiu amb fonts d’informació de dades secundàries i una enquesta en línia que ja es pot omplir. D’altra banda, l’avaluació de l’anterior Pla i l’elaboració d’un mapa de recursos existent en la matèria serviran per analitzar el segon gran àmbit: les polítiques de joventut. A més, per incrementar la qualitat del Pla, el dilluns 21 de setembre hi ha previstes tres sessions de debat. Els joves del municipi que vulguin participar-hi hauran d’inscriure-s’hi prèviament al correu joventut@elmasnou.cat o bé a través del Whatsapp del telèfon 673 525 948. Les sessions, a la segona planta de Can Malet, es duran a terme entre les 17 i les 20.30 h i es dividiran en tres grups segons la franja horària: de 17 a 18 h (1r grup), de 18.15 a 19.15 h (2n grup) i de 19.30 a 20.30 h (3r grup).

A més a més, per complementar la diagnosi, també s’ha realitzat una sessió de treball amb totes les àrees de l’Ajuntament i el seu personal tècnic per abordar el conjunt de qüestions d’àmbit juvenil de manera transversal.

La recopilació de la informació de totes aquestes accions permetrà obtenir unes conclusions en què s’indicaran les necessitats, causes, recursos disponibles i oportunitats en matèria de joventut al Masnou. En definitiva, tot un seguit d’orientacions per iniciar la següent fase de disseny del Pla local de joventut a través del personal municipal, que comptaran amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

La diagnosi arriba després d’una tasca prèvia. Durant la fase del plantejament es va revisar la documentació existent, un recull de dades estadístiques sociodemogràfiques sobre la realitat juvenil del municipi i es van fer un parell de sessions de treball entre l’equip tècnic de la Regidoria i el de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, associació contractada per donar suport en l’elaboració de la diagnosi. 

Una enquesta en línia i diverses sessions amb els joves del poble seran el primer pas per conèixer de primera mà les inquietuds d'aquest col·lectiu del municipi.
Una enquesta en línia i diverses sessions amb els joves del poble seran el primer pas per conèixer de primera mà les inquietuds d'aquest col·lectiu del municipi.