El dijous 26 se celebren dos plens extraordinaris

Última revisió 25-11-2020 08:07
24/11/2020

Es convoca un Ple extaordinari i urgent, de forma telemàtica, el 26 de novembre de 2020, a les 21.00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Ratificació de la declaració de la urgència de la sessió.

2. Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars per a l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, per lots, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període 2021-2025 (LIC 11/2020).

Serà el segon Ple extraordinari de la jornada, després que finalitzi l'anterior: 

Es convoca un Ple extraordinari el dijous 26

Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.
Sala de Plens de l'Ajuntament del Masnou.