Control sanitari de la xarxa d'aigua potable

Última revisió 10-09-2018 13:45
10/09/2018

Les empreses de subministrament de la xarxa municipal d'aigua potable al nostre municipi són SOREA, S.A.U. i Aigües Aragó, C.B., realitzen periòdicament anàlisis físico-químiques i bacteriològiques de l'aigua dels seus abastaments, donant compliment a l'articulat del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, on s'indica que els gestors són els responsables de l'autocontrol de la qualitat de l'aigua de la seva pròpia part de l'abastament.
La distribució domiciliària d'aigua a la població amb garanties sanitàries requereix una actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses gestores del subministrament, que són els tres estaments als quals la legislació vigent dóna competències en matèria d'aigües de consum.

Informes de qualitat de l'aigua per al consum humà
Reial Decret 140/2003