Estacionament regulat a la via pública

Núm.

13.005

Objectiu fonamental del servei

Afavorir una correcta utilització dels espais reservats a la via pública per a l'estacionament de vehicles en zones on hi ha una major demanda, procurant la rotació necessària per atendre les necessitats tant dels residents com dels comerços i les activitats econòmiques, millorant l'ús de la via pública i garantint una distribució equitativa de l'espai dedicat a l'estacionament, cosa que ha d’afavorir un trànsit rodat fluid al municipi.

Prestacions servei

Aquest servei consisteix en la delimitació de zones a la via pública per a l'estacionament amb limitació temporal de vehicles. L’Ajuntament del Masnou té establertes dues zones diferents d’estacionament amb limitació horària, que responen a finalitats diferents:

 • zona blava
 • zona taronja


Zona blava: L’objectiu principal de la zona blava és facilitar la rotació dels vehicles estacionats en àrees amb una important activitat comercial, així com l’estacionament dels veïns i veïnes del Masnou fora del l’horari fixat per a la zona blava i els dies festius.

 • Hi ha 207 places distribuïdes en diferents carrers del centre del municipi.


Zona taronja: Pel que fa a la zona taronja, el seu objectiu principal és facilitar l’aparcament als usuaris i usuàries de la platja en zones properes a la platjaa la mateixa durant els mesos d’estiu, donant prioritat als veïns i veïnes del Masnou davant les persones procedents d’altres municipis.

 • Hi ha 627 places distribuïdes a les zones de Can Teixidóor, el  sector Voramar I i el sector Voramar II.
   

Persones destinatàries

Públic en general.

Requisits d'accés

Zona blava:

 • Cal satisfer la taxa corresponent als parquímetres instal·lats a la via pública.

Zona taronja:

 • Cal satisfer la taxa corresponent als parquímetres instal·lats a la via pública.
 • O bé de disposar d'un distintiu acreditatiu, disponible amb dues modalitats:
  • Gratuïtat:
   • a) Veïns i veïnes si estan empadronats i tributen pel vehicle al Masnou.
   • b) Empreses i autònoms del Masnou si tributen pel vehicle i estan domiciliats al Masnou i disposen de llicència per exercir l'activitat (si escau).
  • Tarifa anual:
   • a) Veïns i veïnes empadronats al Masnou però que no tributen pel vehicle (turisme) al municipi.
   • b) Veïns i veïnes empadronats al Masnou conductors habituals de vehicles (turismes) de rènting o leasing.
   • c) Persones empadronades a Alella i Teià si tributen pel vehicle (turisme) al Masnou, Alella o Teià i la persona titular és una persona física (no una empresa).

 

Reglament d'utilització:

Zona blava:

 • Cal exhibir al vehicle estacionat, en lloc visible, el tiquet resguard del pagament de la taxa.

 
Zona taronja:

 • Gratuïta. Distintiu acreditatiu adhesiu per als vehicles, que es lliura d'ofici als domicilis des de l'Ajuntament.
 • Tarifa anual. Distintiu acreditatiu adhesiu per als vehicles, que cal sol·licitar expressament.
 • Tarifa ordinària. Cal exhibir al vehicle estacionat, en un lloc visible, el tiquet resguard del pagament de la taxa.
   

Documents a aportar

 1. Fotocòpia del DNI.
 2. Fotocòpia de la documentació del vehicle:
 3. Permís de circulació.
 4. Acreditació del pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica en vigor.
 5. Fitxa tècnica del vehicle completa.
 6. Acreditació del pagament de l'assegurança obligatòria del vehicle, en vigor.
 7. Full de domiciliació bancària complimentat.

Horari

Horaris zones aparcament:

Abonats:

 • l'Horari de les zones d'abonats queda establert per l'horari d'obertura dels aparcaments municipals.

Zona blava:

 • Dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores.
 • Dissabtes no festius, de 9 a 13 hores.
 • Resten exclosos tots els diumenges i dies festius.

Zona taronja:

 • Funciona de l'1 de juny al 30 de setembre de cada any.
 • De dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores.

Ordenança fiscal o regulació de taxa

Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local:

 

Reglament

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 17:57