Mireia Noy Oliveras

Regidora de l'oposició.
Portaveu del Grup Municipal de la CUP-AMUNT
(Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista)

- Adreça electrònica: mireiano@elmasnou.cat

- Declaració de béns.

 

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Import/sessió 2021 

Màxim anual 2021

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

302,70 €

 6.659,40 € per al conjunt de 
 les comissions informatives 

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

302,70 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: El Masnou, 1975.

Formació acadèmica: 

  • Màster en Gestió de Projectes i Màrqueting Programa MBA LaSalle [2003] La Salle Universitat Ramon Llul – Màsters i Postgraus - Barcelona.
  • Especialització Publicitat i Relacions Públiques –Titulació pròpia [94-97] Grup SAS – Escola Universitària - Barcelona.
  • FP2 – Tècnica en Publicitat i Relacions Públiques [92-94] Centre de Formació Sant Francesc - Barcelona.

Trajectòria professional: 

  • Administració i Adjunta a direcció – Empresa de Serveis.
  • Executiva de Comptes – Responsable de Clients – Agència de Comunicació.
  • Planificadora d’Estratègies en Comunicació (Strategic Planner) – Agència de Comunicació.
  • Suport a la gestió gerencial i administratició empresa familiar.

Trajectòria política: 

  • Tothom és polític en aquesta vida, es fa política des de les associacions, des dels centres de treball, des d'una comunitat de veïns, etc. I es fa política cada dia, encara que no en siguem conscients. Fer política és treballar per transformar la realitat. Malauradament, sovint, la transforma més un empresari de la construcció que uns quants regidors en un ajuntament. Malgrat no creure gaire en la capacitat transformadora de la democràcia participativa, circumstancialment soc regidora en representació d'una assemblea.

Trajectòria associativa:

  • Les trajectòries personals, ja siguin polítiques, associatives, professionals o acadèmiques només tenen per objectiu fixar-nos en les individualitats i la particularitat dels individus. Som conscients de la importància dels lideratges, però creiem en els lideratges compartits. El més important són els projectes col·lectius. L'assemblea de la CUP El Masnou no creu en projectes personalistes i treballa a partir de la base de les capacitats múltiples. Juntes som més fortes, i més intel·ligents i amb una trajectòria que supera qualsevol camí individual, perquè vivim en societat i no aïllats com a individus.

Perfils de xarxes socials
Twitter: @cupmasnou
Facebook: @cupmasnou
Instagram: @cupmasnou
Telegram: t.me/cupmasnou

Mireia Noy