Crònica del ple de 15 de febrer 2018

Unanimitat sense fissures al Ple de febrer al voltant de l'habitatge

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

Ple febrer, moment votació habitatgeEl tema estrella del Ple municipal d’ahir, dia 15 de febrer, va ser, sens dubte, l’habitatge. Dos dels punts de l’ordre del dia giraven entorn dela futura construcció d’habitatge social al municipi i ambdós van tirar endavant. En primer lloc, es va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial del conveni de col·laboració per a la constitució d’un consorci entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou per a la promoció d’habitatges protegits al municipi i els Estatuts que el regeixen. En segon lloc, es va aprovar una modificació puntual d’ordenació del Pla general, imprescindible per al primer punt. L’aprovació va evidenciar la intenció de tots els partits de treballar plegats el projecte.  

Respecte al conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  l’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que permet tirar endavant el projecte de l’Illa Centre i desencallar el solar de la caserna de la Guàrdia Civil, “un tema que hem estat treballant des de fa mesos i hem estudiant diferents opcions”. També va destacar que es tracta d’una promoció molt important, de 108 pisos, que s’ha treballat amb la prioritat d’establir tant un parc de lloguer com promoció pública de venda, i que l’acord assolit per a la creació d’un consorci amb una entitat que treballa per l’àrea metropolitana, a qui va agrair la predisposició, amb el Masnou, que n’és un municipi limítrof, permetrà rebre una gran inversió de més de 13 milions d’euros, necessària per aconseguir tirar endavant la promoció, fet que en garantirà la viabilitat econòmica. Oliveras va aclarir que “les propietats retornaran a l’Ajuntament un cop amortitzades per l’AMB d’aquí a 28 anys”. L’alcalde va recordar que l’operació aportarà dos equipaments i que tots els pisos seran de règim general, perquè els preus siguin assequibles. Finalment, va avançar que al setembre es podria disposar del projecte d’edificació ja elaborat i al gener, de la llicència.

Federico de las Heras, del PP, va qualificar l’operació com una excel·lent notícia, tant per a l’Ajuntament com per a les famílies. “On tindrem la discussió serà en qui té dret a accedir-hi. Considero que no ha de ser en funció de l’edat, sinó de les necessitats”, va afirmar. Ernest Suñé, del PSC, va agrair la negociació amb l’AMB del Govern: “Creiem en la necessitat de crear habitatge, però no pot ser a qualsevol preu.” Màxim Fàbregas, ICV-EUiA-E, va considerar l'opció del conveni amb l’AMB com la millor opció, perquè permet que l’Ajuntament hi tingui un paper essencial. Dídac Miró de la CUP-PA, va aclarir que votaven a favor, però que hi havia coses que no els agradaven, i va fer una forta crítica a l’AMB i va reclamar la gestió directa del projecte. Fran Avilés, de Ciutadans, tot i votar-hi a favor, va dir que no eren partidaris de l’habitatge en règim de venda: “No és el percentatge que ens hauria agradat, però entenem que els costos fan inviable una proposta ideal.” Alhora, va demanar que es controlessin bé els terminis de tota l'operació. Finalment, Eduard Garcia, de PDeCAT-Unió, va ser molt crític amb el percentatge del 40% d’habitatge de lloguer, quan en un principi s’havia parlat del 50%: “Els pisos que no són de venda revertiran a l’Ajuntament un cop amortitzats per AMB, per tant, com més millor.” Per tancar, el regidor d’Habitatge, Albert Alfaro, va informar que l’AMB també assumiria els costos d’urbanització de l’àmbit de la caserna, i va aprofitar per donar les gràcies a tots els grups i a les persones “que han treballat aquests anys perquè arribem a una solució en l’àmbit de l’Illa Centre, que oferirà 108 habitatges”. L’alcalde va cloure amb un seguit d’agraïments.

Altres punts del Ple

A l’inici del Ple es va donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda. També, de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació del Masnou en l’àmbit del carrer de Mèxic (PAU Caserna - carrer de Mèxic) i de la parcel·la delimitada pels carrers d’Almeria, el Berguedà i Pollacra Goleta Constança. Va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot); i l’abstenció de PDeCAT-Unió (5 vots). La finalitat és situar el sostre previst per a habitatge social en l’àmbit del carrer de Mèxic. Aquest punt anava directament relacionat amb el punt anterior, que desencalla al municipi un tema clau d’habitatge social que s'ha estat treballant des de fa temps, segons el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana. Una esmena del grup del PSC va ser mereixedora del reconeixement d’altres grups i feia referència a incorporar la participació ciutadana en el procés.

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les terrasses d'establiments de restauració i assimilats als espais públics. Va ser aprovada, amb una esmena del PSC, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot);i l’abstenció de PDeCAT-Unió (5 vots).

El regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va exposar que aquesta Ordenança perseguia la millora de l’espai públic de qualitat i de la convivència. “Les terrasses fan un funció pública que cal potenciar i millorar. A més, els nostres establiments han estat patint la crisi des de fa temps i és una manera de donar-los una empenta.” Alhora, va afirmar que calia posar ordre i i evitar així conflictes. Plana es va mostrar gratament sorprès amb la participació que hi ha hagut dels restauradors: "Hem parlat amb el 80%, per tant, es tracta d’un document consensuat.” Per la seva part, el portaveu del PSC, Ernest Suñé, va voler ser molt minuciós amb les explicacions de les esmenes que el seu grup havia fet. Per exemple, va explicar per què consideraven imprescindible la limitació de la transmissió: “Estem parlant de l’espai públic. Tenir terrassa no et dona dret sobre aquell espai. Preval el fet que és un espai públic i l’Ajuntament té la potestat de decidir-hi el que hi consideri necessari.” Pel que fa a les esmenes del PDeCAT-Unió, van ser rebutjades perquè el regidor responsable considerava que no tenia prou informació tècnica en aquell moment per valorar els efectes sobre els establiments i perquè tenien elements que entraven en contradicció amb la proposta.

Una gran part dels grups municipals van felicitar el regidor per l’esforç de consens. Tots van qualificar l’Ordenança de valenta i van estar d'acord que era un tema complicat que calia abordar des de feia temps. Segons Màxim Fàbregas, ICV-EUiA-E, “aquestes normes acostumen a crear problemes, però és imprescindible regular els espais públics i conjugar l’interès públic i el privat”. Alhora, es mostraven satisfets amb la informació rebuda. Frans Avilés, portaveu de Ciutadans, va demanar al regidor la mateixa cintura política demostrada fins al moment amb aquelles entitats que en un futur puguin patir conseqüències negatives a causa de l’Ordenança. Eduard Garcia, de PDeCAT-Unió, va argumentar l’abstenció del seu partit: “No volem posar pals a les rodes, però, agafant-me a unes paraules de Ricard Plana, tampoc no volem ser responsables del desgavell que generarà aquesta Ordenança. Ens hem oblidat de fer partícips els usuaris de la via pública, col·lectius amb discapacitats, vianants, etc.”, va afegir.

Moció i declaracions institucionals

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre l'actualització de l'actual aparcament lliure i de rotació al municipi del Masnou. Va ser aprovada per unanimitat, amb la incorporació d’algunes esmenes fetes per ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió. A grans trets, l’objectiu principal de la moció és dissenyar una nova oferta d’aparcament al municipi amb la creació de noves àrees d’estacionament regulat per afavorir l’aparcament dels residents, incorporant, si escau, la proposta d’establiment d’àrees verdes, així com la modificació i/o l'ampliació de les actuals àrees d’estacionament regulat. La moció també demanava, entre d’altres coses, organitzar una audiència pública per presentar i exposar a la ciutadania els resultats dels treballs de la Comissió per tal que siguin debatuts públicament.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per donar suport a la campanya contra la pujada de les pensions del 0,25% i la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions impulsada per l'organització sindical UGT. Es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots); el vot en contra del PP (1 vot), i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el 8 de març, Dia de les Dones, a la qual es van sumar altres grups, en concret, el PSC, ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió. Es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), PSC (2 vots); i l’abstenció de Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).

Audiència pública

Durant l’audiència pública, la sala era plena de gom a gom i van haver-hi sis intervencions: queixes sobre l’estat del parc del Llac, en què alguna veïna demanava retornar-lo a la finalitat per la qual s'havia creat feia anys, quan hi havia barquetes i l’ecosistema permetia que la fauna hi pogués viure; queixes sobre Santa Madrona, un tema recurrent a l’audiència pública, entre d’altres. Però el tema més rellevant va ser la consulta feta pel president de l’Associació de Veïns d’Ocata sobre el nou servei d'addiccions de l'ABS d'Ocata. L’alcalde els va convidar a mantenir una reunió en la qual es convidaria tècnics del  Departament de Salut de la Generalitat perquè els veïns coneguessin de primera mà el projecte i els va demanar que no fessin cas de tota la informació que sortia publicada en alguns mitjans de comunicació que tenen l’objectiu de crear alarma social. Alhora, va desmentir una altra notícia falsa relacionada amb la suposada desaparició de l’estació d’Ocata.

El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-07-2018 17:30