2021-005-006 Procés selectiu per proveir 3 places d'agent de la policia local, (2 places per concurs oposició lliure i 1 plaça reservada a mobilitat horitzontal)

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-09-2021 13:24

2021-005-006 Procés selectiu per proveir 3 places d'agent de la policia local, (2 places per concurs oposició lliure i 1 plaça reservada a mobilitat horitzontal)

El termini de presentació d'instàncies ha finalitzat