Risc d'introducció de la grip aviària

Mesures que han de complir les explotacions d'aus de corral per autoconsum davant la situació de risc d'introducció de la grip aviària

El 7 de desembre de 2020, es va notificar el primer focus de grip aviària (IAAP) en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. D’aleshores ençà, s’han declarat altres tres focus als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la grip aviària al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, el DARP va publicar la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya; amb la qual s’amplien les mesures previstes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006, a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya.

D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han  de complir les següents mesures de bioseguretat :

  1. Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.
  2. Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.
  3. Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària.
  4. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.
  5.  És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.                                         
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                                
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.                   
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sospitosa d’ influença aviar.            

Els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP)  al Maresme:

Avinguda de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental)

08340 Vilassar de Mar

Telèfon: 93 754 03 90

Correu electrònic: amaresme.daam@gencat.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 10:45