Residus i reciclatge

Les persones sempre han produït residus com a conseqüència de la seva activitat. A causa del creixement del consum i les noves formes de vida, aquests residus han anat augmentant cada vegada més fins arribar a límits alarmants: cada dia es produeixen al món uns 4 milions de tones de residus, que ocupen 20 milions de metres cúbics, és a dir, l'equivalent a tota la superfície del Masnou amb una altura de més de dos pisos!

Per tal d'intentar minimitzar l'impacte dels residus sobre el medi ambient i sobre les nostres vides, fa temps que es parla de l'estratègia de les 3R, que consisteix a:


eduir: produir menys residus. Exemple: comprar fruita a granel en comptes d'empaquetada en safates de porexpan.

 


eutilitzar: utilitzar les coses tant com es pugui abans de llençar-les. Exemple: escriure la llista de la compra al revers d'alguna carta comercial que ens hagi arribat.


eciclar: donar un nou ús als materials dels productes que ja no fan servei. Per reciclar, abans s'han de separar els materials, per això és tan important que en llençar la brossa ho fem separadament. Exemple: podem utilitzar el vidre d'una ampolla per fer-ne una altra.

Com es pot observar, les 3R segueixen un ordre lògic: és millor no arribar a produir els residus, però és inevitable que en produïm alguns, que cal fer servir tant com puguem abans de donar-los per inútils i aleshores és quan arriba el moment d'aprofitar els materials que els formen per donar-los un nou ús.

Des de la seva creació, el concepte de les 3R ha anat evolucionant, però l'esperit continua sent el mateix. Així, aquests últims anys ha entrat amb força el concepte de “prevenció de residus”, definit per l'Agència de Residus de Catalunya com “l'estratègia basada en la disminució del pes, el volum, la perillositat i la producció de residus a través d'una reducció directa de la generació de residus o d'iniciatives de reutilització”; és a dir, evitar la producció de residus aplicant les dues primeres erres. També hi ha autors que parlen ja de les 5R, afegint a les tres inicials les de Retornar i Reparar.

Com es pot observar, es tracta de petites variacions que completen el missatge de les 3R, però que no el deixen obsolet.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-09-2018 14:27