Servei bàsic d'atenció social

Núm.

23.001

Objectiu fonamental del servei

Carta de serveis: Serveis Socials

Atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc o exclusió social.
 

Prestacions servei

 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones usuàries.
 • Ajudar les persones usuàries a accedir a prestacions socials (municipals o autonòmiques) i facilitar-los la realització dels tràmits corresponents.
 • Realitzar treball social comunitari, amb finalitats de detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
 • Fer propostes d'atenció individualitzada a les persones i d'actuació col·lectiva, d’interès per a la comunitat.
 • Dissenyar programes d'actuació social i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar social de Catalunya.
   

Persones destinatàries

Qualsevol persona o família.

Requisits d'accés

Ser resident i estar empadronat al municipi del Masnou.

Documents a aportar

Cap.

La comprovació de l'empadronament la farà l'equip prestador del servei.

Horari

L'horari d'atenció al públic és:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Dijous, de 16 a 19 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 18 00

Fax

93 557 17 04

Normativa aplicable

 • Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l‘autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple en data 21 de juny de 2012.
 • Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
   

Reglament

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2023 13:41