Manteniment de la platja

Núm.

17.004

Objectiu fonamental del servei

Conservar les platges del municipi en un estat adient per al seu ús.

Prestacions servei

Fer el manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les platges del municipi.

Persones destinatàries

Públic en general.

Requisits d'accés

Cap.

Documents a aportar

Cap.

Horari

L'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores.

Correu electrònic

Telèfon

93 557 16 00

Normativa aplicable

  • Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1998, de 28 de juliol, de costes.
  • Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de costes.
     

Punts de prestació

Nau de MantenimentAvinguda del Maresme, 508320 - El MasnouTel. 93 557 16 00manteniment@elmasnou.catHorari
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h.

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-08-2021 08:47