Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge

La Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge té com a funció principal vetllar per garantir el bon estat i el funcionament dels espais municipals, les zones verdes i d'esbarjo, i la via pública.

Àmbits d'actuació:

 • Manteniment de la via pública i el mobiliari urbà.
 • Manteniment i neteja d'espais verds.
 • Manteniment de jocs infantils.
 • Manteniment i neteja d'edificis municipals.
 • Gestió dels subministraments (aigua, electricitat i gas) i eficiència energètica.
 • Manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram.
 • Manteniment de l'enllumenat públic.
 • Manteniment de la xarxa semafòrica.
 • Neteja viària, recollida de residus i neteja de les platges.
 • Vigilància i manteniment d'escoles públiques.
 • Suport logístic i material per a la realització d'activitats.

Canals de comunicació:

 • Mitjançant el formulari web de l'Ajuntament del Masnou.
 • A través de l’aplicació mòbil el “Masnou net” podeu contribuir a la millora i preservació del municipi notificant de forma àgil i senzilla qualsevol anomalia a la via pública, en l’enllumenat, a la senyalització viària, en parcs i jardins o al mobiliari urbà.
 • Per instàncies registrades a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament del Masnou o presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • Contactant amb la Regidoria al 93 557 16 00, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores. Per a temes urgents en dies festius o caps de setmana, truqueu directament a la Policia Local, al 93 557 17 80.

Responsables de la Regidoria:

Regidora: Sílvia Folch i Sánchez

Cap de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge: Yasia Jiménez Gispert