Crònica del ple de 15 de març de 2018

El Ple aprova inversions per valor de 2,2 milions amb el superàvit de 2017

Quatre declaracions institucionals protagonitzades pels nous serveis de l'ABS Ocata

El Ple de l’Ajuntament del Masnou del 15 de marc va aprovar el finançament de diverses inversions municipals previstes al Pressupost del 2018 amb els romanents de tresoreria de l’exercici 2017. Aquesta aprovació permetrà agilitzar algunes inversions, com la de les cuines dels centres educatius Marinada i Ocata, i la possibilitat de continuar el projecte de connexió del carrer de Cuba amb el túnel del port, segons va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot), i el vot contrari de PDeCAT-Unió (5 vots) i Ciutadans (3 vots).

L’Ajuntament va tancar el Pressupost del 2017 amb un romanent de tresoreria de 9,5 milions d’euros i un superàvit de prop de 6,7 milions d’euros destinat a reduir l’endeutament financer per a l’exercici 2018. Aquests resultats han permès a l'Ajuntament fer una modificació de l’annex d’inversions del Pressupost 2018 amb una capacitat de finançament de 2.253.800 euros. L’alcalde va parlar de la voluntat de poder executar algunes d’aquestes obres durant el proper estiu, així com del compromís d’incorporar noves inversions.

Els grups municipals ICV-EUiA-E, CUP-PA, PSC i PP, que havien votat en contra o s’havien abstingut durant l’aprovació del Pressupost 2018, van votar a favor d’aquesta modificació i comparteixen l'opinió que el superàvit sigui destinat a inversions que permetin millorar el municipi, això sí, sense deixar de recordar la seva disconformitat amb el total del pressupost aprovat. Els grups d’ICV-EUiA-E i del PSC van canviar el seu sentit de vot al darrer moment, ja que, tal com van explicar, “posem per damunt els interessos del municipi”, va dir Màxim Fàbregas (ICV-EUiA) i “no volem posar pals a les rodes”, va dir Ernest Suñé (PSC). Els grups del PDeCAT-Unió i de Ciutadans van defensar el seu vot contrari pel desacord amb el pressupost aprovat i, a més, el portaveu del PDeCAT-Unió, Eduard Garcia, va qüestionar que “tot i aprovant avui aquesta modificació, les obres es puguin portar a terme aquest estiu”.

Quatre declaracions institucionals, protagonitzades pels nous serveis de l'ABS Ocata

Pel que fa a les declaracions institucionals presentades pels diferents grups polítics, quatre van fer referència a la controvèrsia generada a l’entorn dels nous serveis de l’ABS Ocata, un debat que va tenir, principalment, les versions de suport o rebuig a la implementació així com la revindicació d’altres serveis.  

La declaració presentada per Ciutadans sol·licitava l'ajornament o suspensió del nou Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS), i no va ser aprovada, després de ser rebutjades les esmenes presentades per ERC i PP. La presentada per PDeCAT-Unió, que també sol·licitava l’aturada del Centre d’Atenció i Seguiment de les Addiccions al CAP d’Ocata, va quedar aprovada parcialment, després d’una votació per punts. Pel que fa a la presentada pel PSC-CP per exigir l'aplicació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020, va quedar aprovada després de ser votada, també, per punts. La d’ERC-AM-MES en suport dels nous serveis de salut mental al Masnou, que també va ser votada per punts, també va quedar aprovada (pràcticament per unanimitat, a excepció d’un punt), després de ser rebutjades unes esmenes del PP.

Quant a les explicacions dels grups municipals respecte al posicionament sobre aquest tema, Frans Avilés (Ciutadans) va ser molt clar en explicar el sentit principal de la declaració institucional presentada: “demanar expressament l'ajornament o la suspensió del servei previst” en considerar que “ és un servei necessari i que s’ha de prestar, però entenem que el lloc no és l’adequat i de ben segur que se li podria trobar una altra ubicació”. D'altra banda, Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) va explicar que el seu grup donaria suport tant al suspens de la implementació del nou servei com a l’ampliació dels serveis de l’ABS Ocata. “No estem en contra del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, però en qüestionem la ubicació”, també va dir. Garcia va recordar que, al seu dia,  el seu partit  “va ser l’únic que es va mobilitzar per demanar altres serveis, com radiologia i pediatria”.

D’altra banda, Federico de las Heras va mostrar la postura equànime del seu grup durant la recollida d’informació per comprendre les dues versions del debat, la del veïnat i la de l’Institut Català de la Salut. Finalment, va dir: “Som favorables a continuar endavant el projecte i hi donem suport.” En el seu torn d’explicació, Monika González (PSC) va defensar el posicionament del seu grup, “marcat per defensar i remarcar la implementació del servei aquí, tot i que sí que critiquem la desinformació per l’alarma inicial que va haver-hi”. Es va posicionar fermament “a favor del funcionament del servei i del fet que estigui ubicat al mateix lloc que el Centre de Salut Mental, així com del fet que es busqui una via de control i seguiment, com la comissió que s’ha creat”.  Per acabar, va remarcar la importància de l'aplicació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020, perquè “l’important és veure les necessitats que hi ha a la societat  i  el compromís d’oferir serveis amb les ràtios que pertoquen”. Elena Crespo (ICV) va prendre la paraula per recordar l’advertència prèvia que el seu grup havia fet sobre el “conflicte social” que podria haver-hi, però va manifestar el ple suport del seu grup "al desplegament de tots el serveis previstos” i va demanar que la comissió de seguiment creada “agafi un caire de debat i no sigui purament informativa”. Durant la roda de posicionament, Dídac Miró (CUP) va afirmar que “el servei del CAS és necessari perquè és una realitat social” i va criticar els qui en rebutjaven la ubicació a l’ABS d'Ocata amb “l'únic argument que no és una bona ubicació, amb la voluntat d'excloure i fer campanya política”. També va reclamar al Govern el foment de la participació ciutadana.

El regidor de Salut, Albert Alfaro, va tancar la roda explicativa de manera contundent referint-se als nous serveis com “un bé comunitari important” i va dir que veien "aquest nou servei com una oportunitat i no com un problema”. Sobre el debat generat, va dir que naixia d’una “percepció esbiaixada sobre l’assumpte” i va recordar que “l’Equip de Govern mai ha defugit d’informar i, per això, va convocar a final de l’any passat una reunió en què s'havien convidat tots els regidors” i va afegir que “és bastant nefast el tractament donat per alguns grups municipals en relació amb aquest nou servei, en el qual han estat convidats a reunions sense que s’hi hagin manifestat en contra”. Sobre l’argumentari “pediatria sí, metadona no”, va dir que “cau pel seu propi pes i vol dir que no han entès la funció dels nous serveis”. Per acabar, l’alcalde va citar els assistents a l’audiència pública per informar sobre els nous serveis de l'ABS Ocata convocada per al dilluns 19 de març, a les 18 h, a la sala polivalent de La Barqueta.


Altres punts:

Es va donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2017.

Es va donar compte de l'aprovació de la liquidació pressupostària de l'exercici 2017.

Aprovació i reconeixement extrajudicial, relació número 1 de factures sense contractació i sense suficient consignació pressupostària de l'exercici anterior. Aprovat amb els vots de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), el vot contrari del PSC (2 vots) i les abstencions de la resta de grups municipals (13 vots).

Expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres d'urbanització del carrer de Silveri Fàbregas (tram comprès entre l'avinguda de Pau Casals i la prolongació del passeig de Romà Fabra). Aprovat amb els vots de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), CUP-PA (2 vots) i PP (1 vot), i les abstencions de PDeCAT-Unió (5 vots) i PSC (2 vots).

Modificació del responsable del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música. Aprovat per unanimitat

Aprovació definitiva de la modificació del Pla parcial 10 "Llevant" en l'àmbit de la parcel·la C5. No va ser aprovat, en comptar amb els vots de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PP (1 vot); en contra de PDeCAT-Unió (5 vots), Ciutadans (3 vots) i PSC (2 vots), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots)

Mocions i declaracions institucionals

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d’una Comissió Informativa Municipal de caràcter específic sobre processos selectius i contractacions de personal. Amb algunes de les esmenes d’ERC acceptades i també la del PDeCAT-Unió, va ser aprovada amb els vots de totes les formacions a excepció de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots) i el PP (1 vot), que es van abstenir.

Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions en relació amb els habitatges públics de protecció en règim de lloguer per a joves i gent gran del Masnou de Torrent Vallmora, Salvador Espriu i c/ de Ciudad Real. Amb esmenes incorporades d’ERC-AM-MES i la CUP-PA, va ser aprovada per unanimitat.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ i ICV-EUiA en defensa de l'escola catalana i del model d'immersió lingüística. Després de no prosperar l’esmena del PSC, va ser aprovada amb el vot favorable de totes les formacions a excepció de Ciutadans ( 3 vots) i el PP (1 vot), que hi van votar en contra.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relació amb la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat. Després de ser votada per punts, va ser aprovada gairebé per unanimitat.

Audiència pública

En aquesta ocasió, l’audiència pública prèvia al Ple va comptar amb intervencions referents a la demanda de més recomanacions en matèria de seguretat per a la ciutadania i les intervencions del final del Ple van ser reflexions ciutadanes sobre el debat dels nous serveis de l’ABS Ocata.

També en aquest Ple, l’alcalde va expressar, en nom de la corporació, el condol per la pèrdua recent de l’exregidor del consistori masnoví Pere Rossell Puig.

El Ple es va haver de suspendre a mitjanit, per cessament dels dos habilitats estatals i dues declaracions institucionals d’urgència van quedar posposades per a la sessió del mes vinent.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-07-2018 17:27