Biosphere

 

A l’Ajuntament del Masnou treballem per un model de turisme sostenible, satisfent les necessitats dels actuals visitants sense comprometre les futures generacions.

 

L'Oficina de Turisme del Masnou i el Museu Municipal de Nàutica del Masnou compten des de l'any 2017 amb el distintiu Biosphere, que reconeix el seu compromís amb la sostenibilitat i amb el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 

 

El 25 de setembre de 2015, els líders mundials de 193 estats van adoptar un conjunt d'objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té fites específiques que han d'assolir-se en els pròxims 15 anys.
En l'actualitat diferents entitats i organitzacions, públiques i privades, estan sumant sinèrgies per proposar accions concretes i identificar indicadors que permetin visualitzar el camí recorregut, gestionar desviacions i concretar un canvi en positiu i inclusiu.

L'Oficina de Turisme del Masnou i el Museu Municipal de Nàutica del Masnou, amb l’objectiu de garantir uns estàndards de qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics municipals, ha redactat un document de política de turisme responsable que es resumeix en els següents principis:

 

 

Aquesta política es fonamenta en els següents projectes i objectius:

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2022 13:41