Pla d'Actuació Municipal 2015-2019

 

 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un recull dels objectius més importants que es planteja assolir l’Equip de Govern del Masnou durant el període 2015-2019, així com de les actuacions que es creuen necessàries per assolir-los.

Tenint això en compte, el PAM és un instrument de gran importància ja que, per una banda, serveix per orientar els processos de funcionament del conjunt de l’organització municipal en la direcció adequada per tal d’assolir la màxima efectivitat i poder materialitzar els compromisos adquirits davant dels veïns i les veïnes del Masnou.

El PAM és també una peça clau per a la bona governança del municipi: amb aquest document el Govern municipal explicita i fa públics davant de la ciutadania quins són els seus compromisos i estableix els mecanismes mitjançant els quals retrà comptes del seu compliment.

Es pot consultar el document complet, aprovat a l'inici del mandat 2015-2019:


A banda, el 31 de gener del 2019 es va celebrar una Audiència Pública per fer balanç del PAM 2015-2019:

Vídeo-càpsules: Inversions 2015-2019

Cliqueu al requadre de sota per veure als cinc vídeos informatius sobre les inversions dutes a terme durant el mandat 2015-2019.

Temes dels cinc vídeos: Mobilitat / Equipaments / Parcs i jardins / Espais per a vianants / Via pública i subministraments.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2020 09:19