Romà López Bolart

Regidor de l'oposició. Portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya - Units pel Masnou (JxCAT-UNITS)

- Adreça electrònica: romalb@elmasnou.cat

- Declaració de béns.

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen en la taula següent:

Òrgan

 Import/sessió 2021 

Màxim anual 2021

 Ple Municipal

605,40 €

6.659,40 €

 Junta de Portaveus

171,53 €

1.886,83 €

 Comissió Informativa de Comunitat i Persones 

302,70 €

 6.659,40 € per al conjunt de 
 les comissions informatives 

 Comissió Informativa de Serveis Generals

302,70 €

 Comissió Informativa de Serveis Territori

302,70 €

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups

 

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement: Barcelona,1987

Formació acadèmica: 

  • Llicenciat en Dret (UB). Postgrau en pràctica jurídica (ICAB).

Trajectòria professional: 

  • Advocat

Trajectòria política: 

  • Militant de CDC i JNC. Excap local de la JNC El Masnou.
Romà López