Seixanta denúncies en un mes a patinets elèctrics i per gossos deslligats

Última revisió 21-03-2024 08:34
20/03/2024

La Policia Local ha fet una campanya de vigilància durant el febrer per conscienciar sobre conductes incíviques

La Policia Local del Masnou ha realitzat durant el mes de febrer una campanya especial de vigilància per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de respectar les normatives que vetllen pel civisme i per la seguretat viària.

En concret, s’ha centrat en dos tipus d’infraccions. D’una banda, les relacionades amb la tinença d’animals de companyia. En aquest apartat, s’han notificat 27 infraccions per portar gossos deslligats a l’espai públic.

De l’altra, s’han emès 33 denúncies per infraccions de la normativa de trànsit per part de patinets elèctrics (vehicles de mobilitat personal) i bicicletes, amb l’objectiu principal de posar fre a les conductes que posen en risc la seguretat dels vianants. El desglossament d’aquestes últimes denúncies és el següent:

  • 24 denúncies per circular en un VMP per la vorera.
  • 7 denúncies per circular en bicicleta per la vorera.
  • 1 denúncia per transportar en un VMP un nombre de persones superiors a les permeses.
  • 1 denúncia per circular en bicicleta utilitzant un aparell de telefonia.

Més enllà de les campanyes especials de vigilància que es puguin organitzar, la Policia Local duu a terme les actuacions pertinents davant de qualsevol infracció de les ordenances i normatives vigents.

Escut de la Policia Local del Masnou.
Escut de la Policia Local del Masnou.