Punt COVID-19

Última revisió 16-11-2020 14:51
21/05/2020

L’atenció serà prioritàriament telemàtica, però les persones que no tinguin mitjans per fer-la així podran rebre atenció presencial.

Des del 25 de maig, l’Ajuntament del Masnou compta amb un punt d’informació, suport i assistència a les gestions relacionades amb el paquet d’accions de resposta a l’impacte de la COVID-19 que s’han posat en marxa tant des del municipi com des d’altres administracions. L’objectiu d’aquest nou servei és oferir un acompanyament personalitzat a tots els públics afectats (famílies, activitats econòmiques, entitats...) en les gestions que hagin de realitzar.

L’atenció serà prioritàriament telemàtica, però les persones que no tinguin mitjans per fer-la així, podran rebre atenció presencial. Si necessiteu fer ús d'aquest servei, ompliu el formulari de contacte amb el motiu de la vostra consulta i es posaran en contacte amb vosaltres al més aviat possible.

Què ofereix?

  • Resposta a consultes i facilitació d’informació sobre recursos existents, tant municipals com d’altres administracions: ajuts, subvencions, recursos materials, serveis especials...
  • Orientació sobre els recursos adequats a situacions concretes.
  • Suport en la preparació de documentació, sol·licituds, etc.
  • Derivació i, si escau, acompanyament a altres serveis municipals quan sigui necessari.
  • Seguiment dels casos quan la persona interessada ho demani, per resoldre incidències.

Com contactar-hi?

L’atenció inicial es fa per via telemàtica:

Telèfon: 93 557 17 99

A/e: puntCOVID19@elmasnou.cat

Formulari de contacte

Visites presencials concertades:

Només per a aquelles persones que no la puguin fer en línia.

Horari d'atenció:

De dilluns a dijous, de 9 a 14 h, i els dijous, de 16 a 19 h.